AWARE SYSTEMS
Custom development / Wat en hoe

Custom development, wat en hoe

Onze custom development, contracting en consulting diensten zijn onderverdeeld in drie categorieën:

Meer informatie over onze imaging library, die als vertrekpunt dient voor onze custom development projecten, vindt u in de subsectie Custom development van de sectie Imaging.

Verbetering van functionaliteit/uitbreiding van uw huidige third-party imaging library

Veel van onze klanten kochten oorspronkelijk imaging libraries of functiebibliotheken bij een andere leverancier. In een bepaald stadium van de ontwikkeling van hun toepassing moesten zij echter vaststellen dat hun huidige imaging bibliotheek bepaalde functies mist, dat sommige imaging manipulations slechts gedeeltelijk of op gebrekkige wijze zijn ondersteund en dat de technische ondersteuning van de oorspronkelijke leverancier niet meteen een oplossing kan bieden.

Wij kunnen deze leemte opvullen via de ontwikkeling van oplossingen op maat. Die oplossingen zijn vaak gebaseerd op onze eigen library en codecs en kunnen daardoor snel worden ontwikkeld. Bovendien bieden wij op die manier precies de functionaliteit die u mist in third-party producten. In sommige gevallen vroeg de klant ons om zijn bestaande imaging libraries volledig te vervangen door onze eigen op maat gemaakte imaging componenten.

Ad-hoc imaging behoeften

In een bepaald stadium van de ontwikkeling van uw toepassing kan de behoefte ontstaan om een afbeelding vanaf een bepaalde bron (database, bestand, enz.) op te halen of te laden in uw applicatie, die voor het overige geen verband houdt met imaging. Het kan verder wenselijk zijn om op de ingeladen afbeelding bepaalde basisbewerkingen te kunnen uitvoeren (bijv. roteren, herschalen,...) alvorens deze af te drukken (bijv. een bedrijfslogo op een factuur). In die gevallen is het vaak niet kostenefficiënt, noch technisch haalbaar of wenselijk om een imaging pakket dat mogelijkst niet eens behoorlijk is aangepast aan uw ontwikkelingsomgeving aan te kopen en te integreren. De benodigde leertijd zou te lang zijn, de duurbetaalde extra functies zijn wellicht totaal overbodig en de extra inspanning op het vlak van ontwikkeling en distributie is wellicht onverantwoord.

Een typische AWare Systems custom oplossing voor het bovenstaande probleem bestaat uit één enkel of een beperkte reeks functies of worker objects die specifiek de functionaliteit bieden die u nodig heeft, niets meer of minder. Geen leercurve, kleinere uitvoerbare bestanden, en een veel vlottere distributie zijn enkele van de voordelen die u uit deze benadering haalt.

Ontwikkeling van toepassingen op maat

Als u niet over de nodige tijd en/of resources beschikt om uw applicatie te ontwikkelen, kunnen wij deze taak van u overnemen, indien gewenst in nauwe samenwerking met uw developers team. Als uw toepassing grotendeels ontwikkeld kan worden op basis van onze imaging library, zult u ongetwijfeld kunnen vaststellen dat dit de snelste en goedkoopste weg is naar uw gebruiksklare applicatie.

Zelfs ervaren gebruikers worden dikwijls gedwongen dezelfde saaie taken steeds opnieuw te doorlopen. Zo maakt u misschien gebruik van een scanner met sheet-feeder, en dient u steeds weer met een of andere applicatie de gescande bestanden te splitsen, en lege pagina's te verwijderen, om vervolgens de resulterende bestanden met alweer een andere applicatie te openen, en nog meer van dit soort dwaze taken uit te voeren. Een groot voordeel van ontwikkeling van toepassingen op maat is dat we veelal het merendeel van de repetitieve taken kunnen automatiseren. Mensen zijn te duur om te verspillen aan zaken waarvoor geen intelligentie en specifieke aandacht is vereist!