TIFF bestandsformaat links

Adobe TIFF resources pagina (currently offline)
TIFF-specificatie, versie 6.0
TechNote2 over JPEG-in-TIFF
TIFF specificatie, supplement 1
TIFF specificatie, supplement 2

TIFF bestandsformaat FAQ
TIFF Tag Referentielijst
LibTiff, een gratis open source TIFF codec
TIFF en LibTiff mailing list, inschrijving
TIFF en LibTiff mailing list, archief

Tip: TechNote2 is van bijzonder belang aangezien deze de TIFF-specificatie gedeeltelijk invalideert. Indien de richtlijnen van deze nota niet worden gevolgd, zal uw software incompatibel zijn met alle andere JPEG-in-TIFF software, of deze nu voldoet aan de richtlijnen van TechNote2 of poogt te voldoen aan de originele ambigue specificatie. Als u een bibliotheek van een andere leverancier gebruikt, controleert u best of die voldoet aan de eisen van TechNote2 aangezien dit voor vele imaging bibliotheken niet het geval is.