TIFF-bestanden openen

De specificatie van het TIFF bestandformaat laat talrijke varianten en combinaties toe. Gelukkig behoort het merendeel van de bestanden die men courant tegenkomt tot een eerder beperkte groep van TIFF 'smaken', categorieën, varianten of hoe men deze ook wil noemen. (Eigenlijk bestaat er geen duidelijke definitie van wat een 'TIFF variant' is. Als u geïnteresseerd bent in dit onderwerp kunt u hierover nuttige info vinden in de Links sectie van deze handleiding. De voorgestelde links zullen u alvast op weg helpen in uw zoektocht naar meer informatie.)

U kunt zich in een situatie bevinden waarin u wilt weten tot welke categorie een bepaald TIFF-bestand precies behoort. U wilt bijvoorbeeld een generieke en algemeen bruikbare decoder bouwen die zoveel mogelijk varianten ondersteunt. In dat geval moet u zelf een bibliotheek met testafbeeldingen samenstellen, de talrijke varianten - of beter gezegd tag configuraties zoals deze in bepaalde bestanden voorkomen - opzoeken en analyseren en hiervoor de nodige ondersteuning inbouwen in uw code. Ofwel heeft u doorgaans te maken met een beperkt aantal varianten, maar komt vroeg of laat toch een klant zijn beklag maken over het gebrek aan ondersteuning voor een bepaald bestand. Op dat ogenblik moet u de reden hiervoor trachten te achterhalen.

Een diagnose-instrument zoals deze TIFF Tag Viewer, die het geheel van tags toont waaruit elke pagina van een TIFF-bestand is opgebouwd, kan van onschatbare waarde zijn bij deze taak. U opent een bestand in TIFF Tag Viewer als volgt:

AsTiffTagViewer decodeert geen raster kleurgegevens. Hierdoor is het een supersnelle en uiterst robuuste toepassing waarmee u de tiff tags kunt bekijken van bestanden die andere toepassingen en image viewers mogelijk niet kunnen openen.

TIFF Tags analyseren

Nadat u een bestand heeft geopend, toont AsTiffTagViewer de set TIFF tags van de eerste pagina van het bestand. De viewer toont de gekende tags en de proprietary niet-gedocumenteerde tags (de zogenaamde 'private tags' of 'custom tags'). Uiteraard kan de toepassing niet voor alle ongedocumenteerde tags een betekenisvolle naam weergeven.

Gebruik de paginabladerknoppen om door de pagina's van het TIFF-bestand te bladeren. Als u de waarde van een tag wenst te analyseren, die niet overeenstemt met een enkelvoudige numerieke waarde, kunt u de hexadecimale voorstelling van de tag waarde bekijken door op de knop 'View Tag Value' te klikken.

Het tabblad bevat ook een sectie waarin Statistieken over het bestand en de pagina worden getoond. Ten slotte kunt u AsTiffTagViewer ook gebruiken als een handig documentatietool. Via de knop 'Copy Tags as Text' kunt u namelijk een plain text tag dump maken en deze naar het Klembord kopiëren. Die tag dump kunt u vervolgens makkellijk in een tekst plakken wanneer u hulp vraagt in een nieuwsgroep of mailing list, of wanneer u wenst te specificeren welke TIFF-variant uw toepassing aanmaakt.

Live update

AsTiffTagViewer haalt regelmatig het 'Nieuws' en de meest recente AsTiffTagViewer versienummer op van de AWare Systems website. Als op dat ogenblik een recentere versie van AsTiffTagViewer beschikbaar is, wordt de gebruiker gevraagd om de automatische update te bevestigen of uit te stellen. Deze functie kan niet worden uitgeschakeld. Wij garanderen echter dat er geen informatie vanaf uw computer wordt verzonden. Onze gegevens worden naar uw computer verzonden, niet andersom.

TIFF Links

Adobe TIFF resources pagina (currently offline)
TIFF-specificatie, versie 6.0
TechNote2 over JPEG-in-TIFF
TIFF specificatie, supplement 1
TIFF specificatie, supplement 2

TIFF bestandsformaat FAQ
TIFF Tag Referentielijst
AsTiffTagViewer, een gratis TIFF Tag Viewer voor Windows

LibTiff, een gratis open source TIFF codec
TIFF en LibTiff mailing list, inschrijving
TIFF en LibTiff mailing list, archief

Tip: TechNote2 is van bijzonder belang aangezien deze de TIFF-specificatie gedeeltelijk invalideert. Indien de richtlijnen van deze nota niet worden gevolgd, zal uw software incompatibel zijn met alle andere JPEG-in-TIFF software, of deze nu voldoet aan de richtlijnen van TechNote2 of poogt te voldoen aan de originele ambigue specificatie. Als u een bibliotheek van een andere leverancier gebruikt, controleert u best of die voldoet aan de eisen van TechNote2 aangezien dit voor vele imaging bibliotheken niet het geval is.

Dank u

Dank u voor het gebruik van de AWare Systems TIFF Tag Viewer. Wij vernemen uw mening graag op info@awaresystems.be. Als u vragen heeft bij een bepaald TIFF bestand kunt u misschien een antwoord vinden op onze TIFF Tag Viewer download pagina of in het LibTiff mailing list archief.